V Mistrzostwa Kół Polarnych - Stowarzyszenie Koło Polarne

Stowarzyszenie Koło Polarne
Polar Circle Association
Przejdź do treści
V Mistrzostwa Kół Polarnych rozstrzygnięte!

Poniżej podajemy oficjalne wyniki:

Tytuł Mistrza Kół Polarnych zdobył
Tobiasz Rymon - Lipinski - Koło Polarne Numer 1 – Śnieżna Gwiazda

Tytuł I Wicemistrza Kół Polarnych zdobył
Aleksander Lemańczyk - Koło Polarne Numer 1 – Śnieżna Gwiazda

Tytuł II Wicemistrza Kół Polarnych zdobyli
Kinga Kin - Koło Polarne Numer 3 - Wanożnik
Adam Gründemann - Koło Polarne Numer 5 - Miłośnicy Polarnicy

Finaliści
Judyta Kopp Ostrowska - Koło Polarne Numer 1 – Śnieżna Gwiazda
Nadia Krauze - Koło Polarne Numer 1 – Śnieżna Gwiazda
Tycjan Droździk - Koło Polarne Numer 2 – Polarne Strusie
Hanna Liszewska - Koło Polarne Numer 3 - Wanożnik
Amelia Pawelska - Koło Polarne Numer 6 - Wysińskie Lemingi

Po eliminacjach wyłoniła się dziewiątka finalistów. Wszyscy uczestnicy z niecierpliwością oczekiwali na rozpoczęcie. Widać było skupienie i zdenerwowanie. Wreszcie się zaczęło. O godzinie 11:00, po odprawie technicznej mogliśmy zaczynać. Oficjalnego otwarcia V Mistrzostw Kół Polarnych dokonała Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Borowym Młynie – Grażyna Burant.
Rozpoczęliśmy od I Rundy, czyli od Quizu, który składał się z 10 pytań. To była „rozgrzewka”, przed następnymi rundami. Po pierwszej rundzie na prowadzenie wyszła grupa, która zdobyła maksymalną ilość punktów:

Judyta Kopp Ostrowska - Koło Polarne Numer 1 – Śnieżna Gwiazda
Kinga Kin - Koło Polarne Numer 3 – Wanożnik
Aleksander Lemańczyk - Koło Polarne Numer 1 – Śnieżna Gwiazda
Tobiasz Rymon - Lipinski - Koło Polarne Numer 1 – Śnieżna Gwiazda
Amelia Pawelska - Koło Polarne Numer 6 - Wysińskie Lemingi

II Runda
Następna runda to zupełnie inne zadanie. Uczestnicy mieli do rozpoznania kontury wysp związanych z Wikingami. Było również dodatkowe pytanie związane z historią Wikingów. Po tej rundzie na prowadzenie wyszli:
Aleksander Lemańczyk - Koło Polarne Numer 1 – Śnieżna Gwiazda
Tobiasz Rymon - Lipinski - Koło Polarne Numer 1 – Śnieżna Gwiazda

III Runda
Tym razem uczestnicy mieli okazję wykazać swoją wiedzę w skojarzeniach. Zwłaszcza jedno pytanie wszystkich zaskoczyło, mimo, że odpowiedź okazała się bardzo prosta. Po tej rundzie na prowadzeniu pojawił się:
Tobiasz Rymon - Lipinski - Koło Polarne Numer 1 – Śnieżna Gwiazda

IV Runda półfinału to praca z mapą. Finaliści musieli wskazać na mapie miejsca związane z wyprawami polarnymi, wyprawami Thora Hyerdahla oraz Wikingów. Dwoje uczestników wykonało to zadanie bezbłędnie. Na prowadzeniu umocnił się
Tobiasz Rymon - Lipinski - Koło Polarne Numer 1 – Śnieżna Gwiazda
Po tym zadaniu mieliśmy chwilę przerwy. Obiad i regeneracja sił przed finałową rozgrywką.
Po przerwie przystąpiliśmy do rund finałowych.
V Runda to quiz z otwartymi pytaniami, po której różnice punktowe stały się wyraźniejsze. Po bezbłędnych odpowiedziach na prowadzenie umocnił:
Tobiasz Rymon - Lipinski - Koło Polarne Numer 1 – Śnieżna Gwiazda

VI Runda – quiz fotograficzny. Różnice w tej rundzie były minimalne. Na prowadzeniu pozostał:
Tobiasz Rymon - Lipinski - Koło Polarne Numer 1 – Śnieżna Gwiazda

VII Runda, decydująca o kolejności miejsc w finale to pytania ustne. Każdy z uczestników odpowiada na trzy wybrane przez siebie pytania. Po usłyszeniu jego treści, w razie wątpliwości mógł zdecydować się na podpowiedź. Po VII Rundzie mieliśmy już ostateczne wyniki:
Tytuł Mistrza Kół Polarnych zdobył Tobiasz Rymon - Lipinski - Koło Polarne Numer 1 – Śnieżna Gwiazda.
Tytuł I Wicemistrza Kół Polarnych zdobył Aleksander Lemańczyk - Koło Polarne Numer 1 – Śnieżna Gwiazda.
O tytule II Wicemistrza Kół Polarnych decydowała dogrywka. Jednak już po zakończeniu mistrzostw Komisja Mistrzostw i Zarząd Stowarzyszenia Koło Polarne postanowiły anulować dogrywkę i przyznać dwa tytuły II Wicemistrza Kół Polarnych:

Kinga Kin - Koło Polarne Numer 3 - Wanożnik
Adam Gründemann - Koło Polarne Numer 5 - Miłośnicy Polarnicy

Gratulujemy wszystkim Finalistom i ich Opiekunom.

Każdy z uczestników otrzymał nagrody ufundowane przez naszych Partnerów. Mistrz, I Wicemistrz i dwoje II Wicemistrzów wyjadą na wycieczkę szkolną organizowaną przez Stowarzyszenie Koło Polarne.
Serdeczne podziękowania dla Pani Grażyny Burant - Dyrektora Zespołu Szkół w Borowym Młynie za umożliwienie organizacji półfinału i finału Mistrzostw oraz pracę w Komisji Mistrzostw. Pracownikom obsługi: Bożenie Bińczyk, Barbarze Trzecińskiej, Helenie Malich oraz Sylwii Bińczyk za przygotowanie i pomoc w organizacji finału. Alinie Pobłockiej za pracę w Komisji Mistrzostw, Zuzannie Rutz za pomoc w prowadzeniu dokumentacji wynikowej.

Stowarzyszenie Koło Polarne
19 kwietnia 2023 roku

Utworzono: 19 kwiecień 2023
V Mistrzostwa Kół Polarnych - Regulamin Finału

REGULAMIN FINAŁU
1) Przybliżony czas trwania Półfinału 90 minut, Finału około 60 minut
2) Po pierwszych 90 minutach - przerwa obiadowa - około 25 minut.
3) Po omówieniu spraw technicznych losowanie miejsc uczestników Finału.
4) Oficjalne otwarcie V Mistrzostw Kół Polarnych; omówienie zasad półfinału i finału.
5) PÓŁFINAŁ
 1. a) - 1 Runda - Quiz - czas 7 minut.
 2. b) - 2 Runda - Flagi - czas 5 minut.
 3. c) - 3 Runda – Skojarzenia – pytania opisowe – uczestnicy mają 15 sekund na podanie poprawnej odpowiedzi. Uczestnik decyduje o ilości podpowiedzi potrzebnej do prawidłowego rozwiązania zadania.
 4. d) - 4 Runda – Praca z mapą - czas 3 minuty.
6) Przerwa obiadowa - około 25 minut.
7) FINAŁ
 1. a) - 5 Runda - Quiz - otwarte pytania - czas 5 minut.
 2. b) - 6 Runda – Quiz fotograficzny - zdjęcie widoczne jest 30 sekund - w tym czasie uczestnicy wskazują dwie odpowiedzi charakteryzujące dane zdjęcie.
 3. c) - 7 Runda – Pytania i podpowiedzi - każdy uczestnik odpowiada na 3 wybrane przez siebie pytania (1-27). Uczestnicy odpowiadają w kolejności odwrotnej do zajmowanych miejsc. W przypadku jednakowej ilości punktów pierwszy odpowiada ten z niższym numerem startowym.
W trzech seriach pytań uczestnik wybiera pytanie (od 1 do 27). Po usłyszeniu jego treści decyduje, czy chce odpowiadać za 1 punkt (prosi o podpowiedź), czy za 3 punkty (bez podpowiedzi).
8) DOGRYWKA – jeżeli jest konieczna
W przypadku braku rozstrzygnięcia lokat 1, 2, 3 Komisja V Mistrzostw Kół Polarnych może zarządzić DOGRYWKĘ.
 1. d) – Dogrywka – quiz – czas 3 minuty (patrz pkt. 9a)
gdy nadal (po wypełnieniu pkt. 9b regulaminu) brak rozstrzygnięcia - następuje:
 1. e) – Dogrywka numer 2 – quiz – do rozstrzygnięcia uznanego przez Komisję V Mistrzostw Kół Polarnych (patrz pkt. 9c)
9) W przypadku jednakowej liczby punktów o kolejności miejsc decydują:
 1. a) – Dogrywka – dogrywka ma miejsce jedynie w przypadku, gdy przynajmniej dwóch uczestników z jednakową liczbą punktów po PÓŁFINALE I FINALE ma szanse na miejsce w pierwszej trójce – zajmuje miejsca 1,2 lub 3.
 2. b) – wszystkie punkty zdobyte w FINALE (runda 5, 6, 7)
 3. c) - w przypadku braku rozstrzygnięcia - o miejscach 1-3 decyduje Dogrywka numer 2
Dogrywka numer 2 polega na rozwiązaniu testu z Eliminacji podzielonego na części: 2a, 2b, 2c, 2d, 2e i 2f. Rozstrzygnięcie następuje po każdej z części.
Gdy w Dogrywce numer 2 uczestniczy więcej niż dwóch zawodników ustalanie miejsc następuje kolejno: po każdej części odpada zawodnik, który udzieli najmniej poprawnych odpowiedzi.
10) Przerwa – około 30 minut
11) Oficjalne ogłoszenie wyników i rozdanie nagród
Nie ma możliwości wymiany nagród na inne. W przypadku rezygnacji nagroda pozostaje w dyspozycji Stowarzyszenia Koło Polarne. Nagroda przysługuje tylko finalistom V Mistrzostw Kół Polarnych, którzy osobiście odebrali nagrody w czasie oficjalnego ogłoszenia wyników.


Utworzono: 18 kwiecień 2023

Eliminacje V Mistrzostw Kół Polarnych - wyniki

W dniach 6 - 17 marca 2023 to czas na przeprowadzenie Eliminacji V Mistrzostw Kół Polarnych, które w tym roku odbywają się pod hasłem "Skandynawskie wyprawy i odkrycia geograficzne".
To już piąte mistrzostwa organizowane przez nasze Stowarzyszenie. Ostatnie odbyły się w 2019 roku, a potem nastąpiła przerwa spowodowana pandemią. Jednak na początku roku szkolnego 2022/2023 ogłosiliśmy przygotowania do piątej edycji. Temat pozostał ten sam, który proponowaliśmy w 2020 roku, czyli "Skandynawskie wyprawy i odkrycia geograficzne". Najpilniejsi uczniowie zaczęli przygotowania już jesienią, tuż po ogłoszeniu przez nas tematu mistrzostw.
Staramy się, żeby nasza impreza była każdego roku była atrakcyjna, również pod względem nagród. Pomimo przerwy i ograniczeniami związanymi z pandemią z pewnością będzie taką również w tym roku.
Tym razem głównymi partnerami V Mistrzostw Kół Polarnych są: Zespół Szkół w Borowym Młynie - jako gospodarz półfinału i finału naszej imprezy oraz Trails to Nordkapp – dzięki zimowym wyjazdom na Nordkapp Stowarzyszenie Koło Polarne może korzystać z bogatego zasobu materiałów zdjęciowych i filmowych wykorzystywanych do celów edukacyjnych.
Nasi "polarnicy" w mistrzostwach ubiegają się o zaszczytne tytuły:

- Mistrza Kół Polarnych
- I Wicemistrza Kół Polarnych
- II Wicemistrza Kół Polarnych
- Finalisty

Mistrz Kół Polarnych otrzymuje w nagrodę - Polarny Kryształ - rzeźbę wykonaną specjalnie dla naszego Mistrza w Glinianej Zagrodzie.
Oczywiście jest cała masa różnych nagród dla wszystkich uczestników finału. Ale zgodnie z naszą tradycją nie informujemy jakie to są nagrody...
Eliminacje odbywały się przez kilka kolejnych dni:
09.03.2023 - Koło Polarne numer 1 - Śnieżna Gwiazda - Borowy Młyn
16.03.2023 - Koło Polarne numer 2 - Polarne Strusie - Garczyn
16.03.2023 - Koło Polarne numer 5 - Miłośnicy Polarnicy - Brzeźno Szlacheckie
16.03.2023 - Koło Polarne numer 6 - Wysińskie Lemingi - Wysin
20.03.2023 - Koło Polarne numer 3 - Wanożnik – Studzienice (eliminacje w tym kole odbyły się po wyznaczonym przedziale czasowym za zgodą Stowarzyszenia Koło Polarne)
 
Oficjalne wyniki Eliminacji V Mistrzostw Kół Polarnych.
Podajemy nazwiska osób, które awansowały do PÓŁFINAŁU I FINAŁU:
Aleksander Lemańczyk
I miejsce w Eliminacjach
Koło Polarne Numer 1 – Śnieżna Gwiazda
Tobiasz Rymon - Lipiński
II miejsce w Eliminacjach
Koło Polarne Numer 1 – Śnieżna Gwiazda
Nadia Krauze
III miejsce w Eliminacjach
Koło Polarne Numer 1 – Śnieżna Gwiazda
Judyta Kopp Ostrowska
IV miejsce w Eliminacjach – awans według uznania Komisji Mistrzostw Kół Polarnych
Koło Polarne Numer 1 – Śnieżna Gwiazda
Tycjan Droździk
I miejsce w Eliminacjach
Koło Polarne Numer 2 – Polarne Strusie
Hanna Liszewska
I miejsce w Eliminacjach
Koło Polarne Numer 3 - Wanożnik
Kinga Kin
II miejsce w Eliminacjach
Koło Polarne Numer 3 - Wanożnik
Adam Gründemann
I miejsce w Eliminacjach
Koło Polarne Numer 5 - Miłośnicy Polarnicy
Amelia Pawelska
I miejsce w Eliminacjach
Koło Polarne Numer 6 - Wysińskie Lemingi
Półfinał i Finał odbędzie się tradycyjnie w Zespole Szkół w Borowym Młynie 19 kwietnia 2023 roku - początek o godzinie 11.00
Utworzono: 21 marzec 2023
V Mistrzostwa Kół Polarnych - informacje
Eliminacje: 6-17 marca 2023 roku
Półfinał i finał: 19 kwietnia 2023 roku - Zespół Szkół w Borowym Młynie
V Mistrzostwa Kół Polarnych
odbędą się pod hasłem:
Skandynawskie wyprawy i odkrycia geograficzne.
Będzie to okazja do poznania historii odkryć geograficznych skandynawskich podróżników i odkrywców. Fridtjof Nansen i Roald Amundsen to najbardziej znani. Ich wyprawy i odkrycia związane były z regionami polarnymi. Jednak to nie wszystko. Skandynawowie odbywali również inne spektakularne wyprawy - na przykład Thor Heyerdahl... Również podboje Wikingów często były związane z odkrywaniem nowych lądów...
Formuła naszych mistrzostw nie zmienia się od samego początku.
Eliminacje, zostaną przeprowadzone tradycyjnie w Szkolnych Kołach Polarnych. Zwycięzcy eliminacji zdobędą prawo startu w półfinale i finale mistrzostw.
Półfinał i finał odbędzie się tradycyjnie w Zespole Szkół w Borowym Młynie.
Terminy poszczególnych etapów naszych mistrzostw:
Eliminacje:
miejsce - Szkolne Koła Polarne
termin: 6 - 17 marca 2023
Półfinał i Finał:
miejsce: Zespół Szkół w Borowym Młynie
termin: 19 kwietnia 2023 - półfinał i finał odbywa się w ciągu jednego dnia (uwaga - Stowarzyszenie Koło Polarne nie zapewnia dojazdu do Borowego Młyna uczestnikom półfinału i finału)
Serdecznie zapraszamy do udziału w naszej imprezie!

Utworzono: 13 luty 2023
Stowarzyszenie Koło Polarne - 77-100 Bytów, ul. Zwycięstwa 7/10
telefon: +48 571 210 212, e-mail: info@kolopolarne.pl
NIP: 842 177 28 85, REGON: 362 623 686, KRS: 00 00 57 81 29
Konto bankowe: PKO Bank Polski SA 74 1020 4708 0000 7102 0066 2957
Wróć do spisu treści